ماهیان زینتی

اطلاعات ماهیان زینتی

من امروز یه مطلب از سایت aqua-questبراتون آماده کرده ام که در آن 11 گروه از ماهیان سازگار ذکر شده است.

برای مشاهده 11 گروه سازگار با هم به ادامه مطلب مراجعه کنید...


 گروه اول ماهیان سازگار :


تترا نئون - Neon Tetras

تترا چشم چراغی - Glowlight Tetras

هارلیکوئین رسبوراس - Harlequin Rasboras

ابر سفید - White Clouds

گوپی فنسی - Fancy Guppies

کوریدوراس - Corydoras Catfish

ماهی شیشه ای - Glass Fish

گورامی عسلی - Honey Gouramis

میگو - Ghost Shrimp

ماهی های ذکر شده در بالا همگی برای نگهداری در یک تانک 15 گالنی ( حدود 60 لیتر ) با آب گرم مناسب بوده و این گونه ها با بیش تر گونه های دیگر ماهی ها ناسازگارند .


گروه دوم ماهیان سازگار :


دانیوها - Danios

دم شمشیری - Swordtails

مولی - Mollies

پلاتی - Platies

تترا دامن سیاه - Black Skirt Tetras

تترا سرخابی - Painted Tetras

تترا جواهر - Serpae Tetras

تترا چشم قرمز - Red Eye Tetras

تترا نئون سیاه - Black Neon Tetras

تترا سر نقره ای - Silver Tip Tetras

ماهی های ذکر شده در بالا همگی برای نگهداری در یک تانک 15 گالنی ( حدود 60 لیتر ) با آب گرم مناسب هستند . هر ماهی این گروه ، بهتره به صورت گروهی نگهداری شوند با چندین عضو از گونه ها .


گروه سوم ماهیان سازگار :


بارب ها - Barbs

گورامی ها - Gouramis

مار ماهی - Eels

لوچ ها - Loaches

تایگر بارب - Tiger Barbs

بارب حلب - Tinfoil Barbs

گورامی آبی ، طلایی و شیری رنگ - Blue, Gold, and Opaline Gouramis

بلا شارک - Bala Sharks

شارک دم قرمز - Red Tail Sharks

شارک رنگین کمان - Rainbow Sharks

شارک سر سفید - White Tip Sharks

این ماهی ها اندکی پرخاشگر بوده ولی با هم سازگارند . آنها خیلی سریع رشد می کنند و حداقل به یک تانک 29 گالنی ( حدود 110 لیتر ) با آب گرم نیاز دارند . و در آخر آنها به تانک بزرگ تری نیاز دارند .


گروه چهارم ماهیان سازگار : سیچلایدهای جدید


دهان آتشین - Firemouth

سیچلاید گوره خری یا زندانی - Convict

سیچلاید گوره خری یا زندانی صورتی - Pink Convict

تگزاس سیچلاید - Texas Cichlid

جک دمپسی - Jack Dempsey


آنها خیلی پرخاشگرند ولی بسیاری از ماهی داران علاقه ی زیادی به تماشای حفاری شن ها توسط آنان ، دفاع از قلمرو خود و نگهداری از بچه هایشان دارند . کت فیش های بزرگ ، Synodontis Catfish و شارک های سر سفید اغلب با آنها سازگارند . این ماهی ها یا یک گروه از آنها در یک سال به یک آکواریوم حداقل 50 گالنی ( حدود 190 لیتر ) و آب گرم احتیاج داشته و سرانجام این ماهی ها به یک آکواریوم بزرگتر احتیاج دارند .
قبل از اینکه این ماهی ها را برگزینید حتماً یک آکواریوم با حجم مناسب آنها تهیه کنید .


گروه پنجم ماهیان سازگار : اسکارها


اسکار قرمز - Red Oscars

اسکار سیاه - Black Oscars

اسکار تایگر - Tiger Oscars

اسکار صورتی - Pink Oscars


اسکارها خیلی سریع رشد می کنند و اندازه ی بزرگی دارند . اسکارها با پاکو های بزرگ ( Pacus - نوعی ماهی شبیه پیرانا ) ، شارک سر سفید و Plecostomus ( نوعی ماهی شبیه لجن خوار ) متوسط و بزرگ سازگار است . این ماهی ها به آکواریوم 50 گالنی ( حدود 190 لیتر ) با آب گرم نیاز دارند و در آخر این ماهی به آکواریوم بزرگتری نیاز دارد .گروه ششم ماهیان سازگار : سیچلاید های Mbuna ( سیچلاید های دریاچه ملاوی )


اوراتوس - Auratus

Kenyi

زبرا قرمز - Red Zebra

Pindani

Johanni


Mbuna ها از دریاچه ملاوی ( Malawi ) در شرق آفریقا می آیند ، جایی بین تپه های صخره ای در کنار ساحل .
آنها خیلی پرخاشگرند و احتیاج دارند در گروه هایی شامل حداقل 12 Mbuna دیگر نگهداری شوند . اگر در گروه های کوچکتر نگهداری شوند ، قوی ترین ماهی زندگی را برای ماهی های ضعیف تر بسیار مشکل می کند .
یک گروه 12 تایی Mbuna بالغ به یک آکواریوم حداقل 50 گالنی ( حدود 190 لیتر ) با آب گرم احتیاج دارد .
Synodontis کت فیش ها با سیچلایدهای Mbuna سازگارند .
سرانجام یک گروه Mbuna به یک تانک حداقل 80 گالنی ( حدود 300 لیتر ) احتیاج خواهند داشت .گروه هفتم ماهیان سازگار : Peacocks and Haps ها از دریاچه ملاوی


Malawi Peacocks

Electric Blue Haps

Yellow Peacocks

Jacobfreibergi


و سایر ماهی هایی که در کنار صخره های سنگی دریاچه ملاوی زندگی می کنند و از سیچلاید های Mbuna پرخاشگر ترند .
از یک گروه حداقل 12 تایی ماهی های قوی نگهداری کنید چرا که قوی تر ها به ماهی های ضعیف رحم نمی کنند .
این ماهی ها خیلی سریع نگهداری می شوند و به یک آکواریوم حداقل 50 گالنی ( حدود 190 لیتر ) با آب گرم نیاز دارند و سرانجام به یک تانک حداقل 80 گالنی ( حدود 300 لیتر ) احتیاج خواهند داشت .
Synodontis کت فیش ها با Peacock ها و Hap ها سازگارند ولی با سیچلایدهای Mbuna بالا ناسازگارند .گروه هشتم ماهیان سازگار :


فرشته ماهی آب شیرین - Freshwater Angels

گورامی کوتوله (گورامی دارف ) - Dwarf Gouramis

گورامی آبی نئون - Neon Blue Gouramis

ماهی رنگین کمان آبی نئون - Neon Blue Rainbows


این ماهی ها به آب گرم احتیاج دارند .
سرانجام آنها به یک آکواریوم 29 گالنی ( حدود 110 لیتری ) از آب گرم احتیاج دارند و حداقل ارتفاع آکواریوم مورد نیاز برای آنجل ( فرشته ماهی ) 18 اینچ ( حدود 46 سانتی متر ) می باشد .
کت فیش Plecostomus هم با این گروه سازگاری دارد .گروه نهم ماهیان سازگار : جانداران آکواریومی


بچه های قوباغه - Tadpoles

خرچنگ نقاب زن - Fiddler Crabs 

حلزون - Mystery Snails

خرچنگ آب شیرین - Crayfish

میگو - Ghost Shrimp


این جانداران به خوبی در آب گرم و آب سرد قادر به زندگی هستند .
آنها با بیش تر ماهی های کوچکی که کمتر پرخاشگرند سازگاری دارند ، البته به جز خرچنگ آب شیرین که اگر بزرگ باشد ممکن است ماهی ها را اذیت کند .
ماهی بادکنکی ( Puffer Fish ) اغلب خرچنگ ها و میگوها را می خورد و نباید با آنها نگهداری شود .گروه دهم ماهیان سازگار :


گلدفیش دم بادبزنی - Fantails Goldfish

گلدفیش تلسکوپی قرمز - Red Telescopes Goldfish

گلدفیش تلسکوپی کالیکو - Calico Telescopes Goldfish

گلدفیش اوراندای قرمز - Red Oranda Goldfish

گلدفیش اوراندای سفید - White Oranda Goldfish

گلدفیش اوراندای کالیکو - Calico Oranda Goldfish

گلدفیش اوراندای ردکپ - Red Cap Orandas Goldfish

گلدفیش بلک مور - Black Moors Goldfish
گلدفیش ها به آب سرد یا حوضچه ( دریاچه ) نیاز دارند .
شما می توانید تعدادی از این گلدفیش ها را در آکواریوم نگهداری کنید ولی خوب از آنها نگهداری کرده و خوب به آنها غذا دهید . آنها خیلی سریع رشد کرده و در نهایت به یک آکواریوم حداقل 10 گالنی ( حدود 38 لیتر ) برای هر گلدفیش نیاز خواهید داشت .
ضمن اینکه ماهی های Koi و Pond Comets به دلیل اینکه با گلدفیش دم بادبزنی ناسازگارند و ممکن است به آنها آسیب برسانند در گروه بعدی جای می گیرند .گروه یازدهم ماهیان سازگار - Comet های دریاچه و کوی ها ( Koi ) :

کوی فنسی - Fancy Koi 

کومت قرمز دریاچه - Red Pond Comets

کومت سفید دریاچه - White Pond Comets

Shubunkinsآنها اغلب با گلدفیش فنسی ( Fancy Goldfish ) سازگار نیستند .

گروه هایی که در بالا لیست شدند تنها نمونه هایی از ترکیبات خوبی از ماهی ها هستند که شما می توانید کنار هم نگه دارید .

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۹ساعت   توسط رضا  |